Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do My Health hay các đối tác thứ ba cung cấp trên My Health

Tài khoản thành viên là việc thiết lập quản lý toàn bộ dữ liệu mà thành viên cung cấp thông qua tài khoản của thành viên đó, việc thiết lập tài khoản giúp bảo mật và quản lý thông tin thành viên dễ dàng và an toàn.

Tài khoản bảo hộ được hiểu là một tài khoản thành viên tiến hành lập, đăng ký cho những tài khoản “con” thuộc thẩm quyền quản lý, đại diện hợp pháp như cha, mẹ, con, v.v. Tài khoản bảo hộ có quyền và lợi ích như thành viên chính nhưng mọi hoạt động phải phụ thuộc vào tài khoản thành viên chính và do thành viên chính quản lý cho đến khi các tài khoản con hết thời hạn bảo hộ hoặc thành viên được bảo hộ không còn mong muốn được bảo hộ (áp dụng cho những tài khoản đủ điều kiện để tách ra).

Tiêu chuẩn về thành viên cá nhân

Là công dân Việt Nam, trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Quyền của thành viên cá nhân

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ trên My Health.

Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do My Health hay các đối tác thứ ba cung cấp trên My Health. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên website www.Myhealth.com.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

Được đăng tải, chỉnh sửa và trích xuất thông tin hồ sơ bệnh sử, thông tin cá nhân của tài khoản của mình hoặc tài khoản được mình bảo hộ.

Được sử dụng những dịch vụ mà My Health cung cấp như tra cứu, tư vấn sức khỏe, mua bán, sử dụng, hàng hóa, dịch vụ mà bên thứ ba giới thiệu trên website: www.Myhealth.com.vn.

Được truy cập và tiếp nhận thông tin có trên website www.myhealth.com.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho My Health trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho My Health theo địa chỉ liên lạc được công bố trên website www.myhealth.com.vn.

Người sử dụng có quyền tạm dừng, chấm dứt, khiếu nại về những dịch vụ mà My Health cung cấp.

Được tạo lập và quản lý tài khoản bảo hộ.

Nghĩa vụ thành viên cá nhân

Thành viên chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu truy cập trang web.

Thành viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực các thông tin do người sử dụng cung cấp khi khởi tạo tên đăng nhập và những thông tin đăng tải trên trang web.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của My Health vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của My Health

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do My Health cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của My Health.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của My Health dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của My Health.

Sử dụng dịch vụ và quản lý tài khoản theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty TNHH My Health và qui định của Pháp luật.

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Công ty TNHH My Health trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Thành viên hoặc người giám hộ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin được đăng tải lên hệ thống lưu trữ hồ sơ sức khỏe tại website.

Thành viên phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về những nội dung cung cấp cho My Health và phải bồi thường thiệt hại cũng như chi phí khác cho người có liên quan trong trường hợp có tranh chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyển giao tài khoản bảo hộ nếu những tài khoản đó hết thời gian bảo hộ cho chủ tài khoản.