Điều khoản sử dụng Dr.ViVi

Đề nghị đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục sử dụng ứng dụng. Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.

Ứng dụng “Dr.ViVi” giúp quý khách(trên 16 tuổi) có thể hiểu được một số kết quả xét nghiệm (máu, nước tiểu) của mình, bằng cách cung cấp thêm thông tin giải thích (dưới dạng văn bản hoặc giọng đọc) về các tên chỉ số xét nghiệm có trong phiếu kết quả xét nghiệm do quý kháchchụp ảnh và tải lên ứng dụng. Mọi dữ liệu do quý khách đăng tải sẽ không được lưu trữ lại sau mỗi lần sử dụng ứng dụng.

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng và không cung cấp những nội dung có liên quan cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Các kiến thức về những chỉ số xét nghiệm do chúng tôi cung cấp được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không phải thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo thông tin xuất hiện trên ứng dụng này. Quý khách công nhận và đồng ý rằng chúng tôi được miễn trừ mọi tránh nhiệm liên quan và không có trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào xảy ra xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng này.

Mọi hành vi sử dụng, lợi dụng giải pháp của chúng tôi cho những mục đích và hành vi vi phạm pháp luật đều không được phép. Những hành vi sử dụng ngoài phạm vi cung cấp tại các chợ ứng dụng cho thiết bị di động thông minh, bên sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc sở hữu, xin ý kiến của chúng tôi trước khi sử dụng.

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty TNHH MTV My Health.