My Health

Điều khoản sử dụng ứng dụng HR247

Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục truy cập ứng dụng. Việc truy cập vào ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.

Điều khoản sử dụng ứng dụng “HR247”

Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục truy cập ứng dụng. Việc truy cập vào ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.

Đây là dịch vụ quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, cung cấp giải pháp toàn diện và đồng bộ về tra cứu, quản lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin sức khỏe. Người dùng chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin đăng tải, các hành vi lưu trữ, tải xuống, trích xuất hay cung cấp bất kỳ thông tin trên tài khoản cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin do khách hàng cung cấp.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, không cung cấp thông tin về tài khoản cũng như các nội dung mà khách hàng đăng tải cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Quý khách có quyền chuyển giao tài khoản và dữ liệu tài khoản của mình, nhưng việc này phải được tiến hành theo trình tự chúng tôi quy định, việc tự ý chuyển giao tài khoản, dữ liệu nếu phát sinh tranh chấp hoặc thiệt hại thì khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.

Một số dữ liệu trên ứng dụng được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ mang mục đích tham khảo. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không phải thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo thông tin xuất hiện trên ứng dụng này. Quý khách công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào xảy ra xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng này.

Số điện thoại hoặc email dùng để đăng ký tài khoản phải thuộc quyền sở hữu của bạn. Trường hợp bạn sử dụng email hoặc số điện thoại của người khác làm thông tin đăng ký, thì mọi tranh chấp phát sinh, bảo mật thông tin tài khoản, mất tài khoản, v.v. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm giải quyết và được miễn trừ mọi tránh nhiệm liên quan.

Quý khách không được phép lợi dụng giải pháp của chúng tôi cho những mục đích và hành vi vi phạm pháp luật.

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty TNHH MTV My Health.