My Health

Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức Kinh doanh

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn thể hiện cả bản sắc riêng của đội ngũ nhân viên so với các doanh nghiệp khác

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn thể hiện cả bản sắc riêng của đội ngũ nhân viên so với các doanh nghiệp khác. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ những việc làm, quy tắc rất nhỏ, cùng cách ứng xử phù hợp của nhà điều hành là động lực để nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Nhằm tổ chức một diễn đàn với sự trao đổi thẳng thắn, đa chiều về văn hóa, đạo đức, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp từ đó tạo môi trường thuận lợi nhằm cải tạo, xây dựng và phát huy văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước, Báo Văn Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chương trình "Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức Kinh doanh".

Đây là cơ hội quý báu để các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và văn hóa gặp gỡ, thảo luận.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của Công ty TNHH MTV My Health,Trung tâm Thông tin Vibiz.vn.

Thời gian: Từ 8:30 – 12:00 ngày 18/9/2018

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Thủy Bùi