My Health

Ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe

1.Mục tiêu đề án

-Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ bệnh sử tại cộng đồng, qua đó tăng cường sự tham gia của người bệnh trong các quyết định liên quan đến sức khỏe của bản thân họ.

-Mục tiêu cụ thể:

            1. Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ thông minh về hồ sơ bệnh sử cho người dân tại cộng đồng thông qua việc phát triển ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân My Health của Công ty TNHH MTV My Health.

            2. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu điện tử các tri thức về chăm sóc sức khỏe tích hợp trên ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân My Health.

            3. Kết nối các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng thông qua ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân My Health.

            4. Tầm soát nguy cơ mắc các mặt bệnh phổ biến tại cộng đồng thông qua ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân My Health.

2.Phạm vi đề án

-Giai đoạn 1 (từ … đến ….): Thí điểm trên đối tượng người cao tuổi thông qua Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, trực thuộc Hội người cao tuổi Việt Nam.

-Giai đoạn 2 (từ … đến ….): Thí điểm trên đối tượng là học sinh (cấp 1 đến cấp 3) thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép triển khai trong hệ thống các trường học trực thuộc sở/phòng GD&ĐT của 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

-Giai đoạn 3 (từ … đến ….): Tiếp tục duy trì kết quả của hồ sơ sức khỏe cá nhân ở giai đoạn 1 và 2, đồng thời căn cứ vào nhu cầu xã hội để mở rộng Đề án. 

myhealth.com.vn