• 23
  • Tháng 9
  • 510
My Health

Điều khoản sử dụng ứng dụng Dr.KuKa

Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục truy cập ứng dụng. Việc tiếp tục truy cập vào ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.
  • 8
  • Tháng 7
  • 564
My Health

Điều khoản sử dụng ứng dụng Dr.ViVi

Đề nghị đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục sử dụng ứng dụng. Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.
  • 16
  • Tháng 1
  • 891
My Health

Điều khoản sử dụng ứng dụng HR247

Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi quý khách tiếp tục truy cập ứng dụng. Việc truy cập vào ứng dụng có nghĩa rằng quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.