• 6
  • Tháng 11
  • 169
My Health

Một ứng dụng bách khoa toàn thư về y tế tại Việt Nam

Ứng dụng tra cứu Dr.KuKa giúp người dùng tra cứu các thông tin về y tế và chăm sóc sức khỏe, có giá trị như cuốn sổ tay điện tử giúp bạn dễ dàng tìm tìm kiếm các thông tin về Bác sĩ, Cơ sở y tế, Bệnh, Cây thuốc, Nhà thuốc, Thuốc.
  • 3
  • Tháng 10
  • 346
My Health

Ứng dụng Dr.KuKa

Phần mềm tra cứu Dr.KuKa là ứng dụng giúp người dùng tra cứu các thông tin về y tế, có giá trị như cuốn sổ tay điện tử giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn với các nhóm thông tin về Bác sĩ, Cơ sở y tế, Bệnh, Thuốc, Cây thuốc, Nhà thuốc.